WHITE FEATHER Precious - 48 Zoll - 30-60 lbs - Reiterbogen