MFH Poncho - Vinyl - oliv - ca. 200 x 127 cm - 0,12 mm